Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Zaměření Programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů Programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů.

Proto Program podporuje pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Naše firma, zapsaná ve Svazu odborných dodavatelů zateplovacích systémů, tyto podmínky splňuje.

 

Jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů, kteří mají akreditaci na provádění zateplovacích systémů pro budovy pozemního stavitelství a současně úzce spolupracujeme s dodavateli výrobků a technologií, potřebných pro splnění náročných podmínek programu Zelená úsporám. Zateplování staveb provádíme na nejvyšší odborné úrovni s pomocí nejmodernějších dostupných technologií.

 

Více informací včetně novinek naleznete v tomto odkazu https://www.zelenausporam.cz/

 Naše registrace v Seznamu odborných dodavatelů  www.zelenausporam.cz/vyhledavani/dodavatel/SOD19464/zi-stav-ivancice-s-r-o/Více zde: https://www.zi-stav.cz/zelena-usporam/